Wat is jeugd- en kindercoaching?

kijken naar oplossingen

Jeugd- en kindercoaching is een kortdurende vorm van hulp­verlening voor kinderen, jongeren en evt. hun ouders. De coaching is oplossingsgericht en laagdrempelig. Een coach is geen therapeut. Dit houdt in dat er niet zo zeer naar de oorzaak van de situatie of het probleem wordt gekeken, maar vooral naar oplossingen.

Zoals de naam al zegt ga ik er vanuit dat vaardigheden en mogelijkheden om een situatie op te lossen al bij het kind “In Huijs” zijn. Het kind bezit het al, maar weet nog niet hoe het ermee om moet gaan.

Door middel van fysieke oefeningen, gesprek, spel en andere vormen wordt gewerkt aan het blootleggen van aanwezige vaardigheden en denkpatronen van het kind. Aan de hand van deze bevindingen zal gekeken worden welke vaardigheden nog aangeleerd of verbeterd kunnen worden en hoe we de negatieve denkpatronen op een positieve manier kunnen laten verlopen.

Rogier Huijsmans - In Huijs jeugd- en kindercoach Veghel

Rots en Water

als enige professionele aanbieder in Veghel

Rots en Water is een psycho-fysieke training om sociale competenties te ontwikkelen. Door fysiek bezig te zijn leren kinderen en jongeren hun grenzen kennen en leren zij hoe ze in verschillende situaties kunnen handelen.Deze methode gaat uit van leren door te bewegen. In veel spel- en oefenvormen worden sociale vaardigheden ontwikkeld en wordt gebouwd aan de fundamenten zelfreflectie, zelfbeheersing en zelfvertrouwen. Lees meer

contact

Voor vragen kunt u het formulier hieronder invullen