Kracht

Kracht

Als je steeds negatief in beeld bent door je gedrag, dan gaat het eigenlijk ook niet goed met jou. Juist dan heb je kracht nodig om de dingen te veranderen. Krachtpatsers die In Huijs op weg kan helpen zijn bijvoorbeeld kinderen met:


Pestgedrag:
Heb je moeite om een positieve rol in de groep te vertolken? Wordt jouw gedrag beïnvloed door de groep waarin je je begeeft?
Dan is het fijn om eens te kijken naar een alternatief. Hoe kun je je anders gaan gedragen in de groep, zodat het voor anderen ook fijn is om met jou te spelen.
Dit kan! Probeer het maar eens.


Druk gedrag:
Ben je van nature een beetje drukker dan anderen van je verwachten? Dan kun je wel wat kracht gebruiken om je wat meer in te leren houden.
Bij In Huijs kun je leren hoe je wat rustiger kunt zijn, als dit van je gevraagd wordt.


Brutaal gedrag:
Er zijn kinderen, die het moeilijk vinden om met gezag om te gaan en zich daardoor wat minder subtiel uiten dan we gewend zijn.
Dan is het goed om inzicht te krijgen in de situatie en de reden dat er iets aan het kind gevraagd wordt. Dit inzicht kan leiden tot een prettigere omgang met de ander.


Agressief gedrag:
Soms kunnen kinderen het niet oplossen met woorden of het vermijden van een situatie.
Dan worden ze fysiek of schreeuwen het uit.
Deze kinderen zijn gebaat bij het leren van alternatief gedrag dat op anderen wat minder heftig overkomt. Door na te gaan wat dit kind nodig heeft kan er een groot verschil worden gemaakt.