Begeleidingstraject

Begeleidingstraject

Hoe ziet een begeleidingstraject eruit?

Hoe het traject er precies uit gaat zien is niet van te voren vast te stellen. Dit hangt af van de behoefte van het specifieke kind en zijn / haar ouders. Wel zijn er vaste stappen te onderscheiden in het traject.

Nadat er telefonisch of mailcontact is geweest, is er een vrijblijvend kennismakingsgesprek mogelijk om erachter te komen of kindercoaching een goede vorm van ondersteuning kan zijn. Als dit zo blijkt te zijn, zal er een afspraak gemaakt voor een intake-gesprek.


Intake-gesprek
Tijdens het intake-gesprek zijn zowel ouder als kind aanwezig. Tijdens het gesprek zullen vooral ouder(s) en coach informatie met elkaar uitwisselen om zo een compleet beeld te krijgen van de hulpvraag.
Ook zal de coach tijd besteden aan het eerste contact met het kind. Hij zal globaal uitleg geven over wat er tijdens de bijeenkomsten zal worden gedaan en hoe de coach zal werken.


Coachingsessies met het kind
Kindercoaching is gericht op het zichtbaar maken van mogelijkheden en vaardigheden die het kind al “In Huijs” heeft.
Tijdens deze sessies wordt gebruik gemaakt van verschillende mogelijkheden zoals spelvormen, gesprekken en creatieve vormen.
Na afloop van een sessie kan er een korte evaluatie plaatsvinden. Ook kan er tussentijds een evaluatiegesprek plaatsvinden tussen ouders en coach. Deze heeft als doel om te kijken wat de vorderingen zijn en kunnen eventuele aanpassingen plaatsvinden. Aan het eind van de afgesproken duur van het traject zal er een evaluatiegesprek zijn om na te gaan of de gestelde doelen zijn behaald.