Wat is Jeugd – en kindercoaching

Wat is Jeugd – en kindercoaching

Wat is Jeugd- en Kindercoaching?

Jeugd- en Kindercoaching is een kortdurende vorm van hulpverlening voor kinderen en evt. hun ouders. De coaching is oplossingsgericht en laagdrempelig.

Een Jeugd- en Kindercoach is geen therapeut. Dit houdt in dat er niet zo zeer naar de oorzaak van de situatie of het probleem wordt gekeken, maar vooral naar oplossingen.

Zoals de naam al zegt ga ik er vanuit dat vaardigheden en mogelijkheden om een situatie op te lossen al bij het kind “In Huijs” zijn. Het kind bezit het al, maar weet nog niet hoe het ermee om moet gaan.

Door middel van diverse coaching technieken, oefeningen en spelvormen wordt gewerkt aan het blootleggen van aanwezige vaardigheden en denkpatronen van het kind. Aan de hand van deze bevindingen zal gekeken worden welke vaardigheden nog aangeleerd of verbeterd kunnen worden en hoe we de negatieve denkpatronen op een positieve manier kunnen laten verlopen.

Unieke In Huijs-methode:

De In Huijs-methode is vooral gericht op het vergroten van vertrouwen, weerbaarheid en welbevinden. Deze methode gaat gepaard met veel beweging, spel- en oefenvormen en reflectiemomenten. Tijdens de bijeenkomsten wordt onder andere gebruik gemaakt van een combinatie van oefeningen uit de Rots en Watertraining, faalangstreductietraining, en het G-denken (CGT).