Rots en Water

Rots en Water

Rots en Water is een psycho-fysieke training om sociale competenties te ontwikkelen. Door fysiek bezig te zijn leren kinderen en jongeren hun grenzen kennen en leren zij hoe ze in verschillende situaties kunnen handelen.

Deze methode gaat uit van leren door te bewegen. In veel spel- en oefenvormen worden sociale vaardigheden ontwikkeld en wordt gebouwd aan de fundamenten zelfreflectie, zelfbeheersing en zelfvertrouwen. Vanuit deze basis werk je aan veiligheid, assertiviteit, sociale vaardigheden en eigen bewustzijn. Met dit fundament bouw je een stevig ‘huis’, waardoor je beter kunt omgaan met bijvoorbeeld ruzie, pestgedrag, zelfbeheersing en –verdediging en het aangaan en onderhouden van relaties met anderen.


Rots- en Waterhouding

Tijdens deze training wordt je twee houdingen aangeleerd. De muurvaste rotshouding, die ervoor zorgt dat je voor jezelf op kunt komen, jezelf kunt verdedigen als dit nodig is en je eigen keuzes kan maken. De andere houding is de Waterhouding. Bij deze beweeglijke, verbindende houding kun je meer rekening houden met anderen en vriendschappen sluiten. Hierbij zijn de termen verbondenheid en communicatie van groot belang. Het doel is om van beide houdingen dat mee te nemen wat voor jou belangrijk is. Als jij alleen maar de confrontatie aangaat met anderen (Rotshouding) kun je leren om wat meer rekening te houden anderen. Omgekeerd is dit natuurlijk ook zo. Als jij alleen maar meegaat met de ander (Waterhouding), maar je komt in situaties die je niet prettig vindt, kun je leren om nee te zeggen en voor jezelf op te komen.


Voor wie is de training bedoeld?
Deze psycho-fysieke training is bedoeld voor kinderen en jongeren die:
• Onzeker zijn
• Gepest worden
• Geen eigen grenzen kunnen aangeven
• Snel boos worden
• Boosheid vaak omzetten in agressief gedrag
• Moeite hebben met hun concentratie


Wat houdt de training in?
De training omvat 8 bijeenkomsten van 1 uur. Tijdens deze bijeenkomsten komen de volgende thema’s aan bod:
• Je sterk voelen in je eigen lichaam
• Mogen en durven vertrouwen in jezelf en je eigen kracht
• Bewustwording van je eigen lichaam, emoties en reactie op een situatie
• Lichaamstaal en uitstraling
• Ademhaling en stemgebruik
• Omgaan met spannende situaties
• Grenzen stellen en bewaken
• Mentale kracht

Rots en Watertraining wordt in principe gegeven in groepsverband in groepjes van 4 tot 8 kinderen. Individuele training is in overleg mogelijk. Bekijk hier de tarieven.