Zeker in balans

Zeker in balans

Deze faalangsttraining is bestemd voor kinderen van 8 tot 15 jaar. 

De training
De training is opgebouwd uit vier onderdelen:

Leren omgaan met faalangst
Door de Rationele Emotieve Therapie (de RET) wordt er geleerd hoe je met faalangst kan omgaan.

Fysieke en mentale oefeningen om sterker in het leven te staan
We besteden aandacht aan lichaamshouding. Een juiste lichaamshouding straalt kracht en rust uit en daardoor ervaart het kind meer zelfvertrouwen. In veel gevallen kan door “Sterk staan” pesten worden voorkomen.

Ontspanningsoefeningen
Het aanleren van diverse ontspanningsoefeningen om te leren hoe met faalangst om te gaan.

Braingym-oefeningen
Braingym-oefeningen zorgen ervoor dat de mogelijkheden ten opzichte van het leerproces zo goed mogelijk worden benut en bevorderen helder denken.

Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van non-verbale werkvormen, zoals tekenen, kleuren, kleien, drama- en expressieoefeningen. Deze werkvormen doen meer dan woorden kunnen zeggen! Kortom een unieke, effectieve training om, vanuit kracht en rust in jezelf, sterk in het leven te staan in relatie tot faalangst, pesten, leerproblemen en een goed zelfbeeld.

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten voor het kind met een terugkomdag en een bijeenkomst voor ouders. Daarnaast zal er na elke bijeenkomst mailverslag worden gedaan aan de ouders.

Kosten in groepsverband van 2 tot 4 kinderen: € 250,00 p.p.

Naast de training is een individueel traject eveneens mogelijk. De kosten zijn dan op basis van het tarief voor coachingsgesprekken. Het aantal sessies wordt in onderling overleg bepaald.